Gemeente treedt op bij overmatige overlast of onveilige situaties rond carbidschieten

Politie en gemeente treden tijdens de komende jaarwisseling gezamenlijk op bij overlast of onveilige situaties rond carbidschieten. Organisatoren van een carbidschietfestijn of carbidschutters die zich niet aan de regels houden, worden daarop aangesproken. Afhankelijk van de situatie komt de politie in actie. Het college van B&W heeft besloten dat de gemeente bij bovenmatige overlast voor de omgeving of bij gevaarlijke situaties rond carbidschieten een last onder dwangsom kan opleggen die kan oplopen tot € 6.000.

Carbidschieten is een traditie in de regio en hoort voor veel inwoners bij oudejaarsdag. De gemeente Hardenberg wil ervoor zorgen dat de jaarwisseling voor iedereen prettig en veilig verloopt met behoud van tradities. Daarom is carbidschieten rond de jaarwisseling onder voorwaarden toegestaan. Een vergunning is niet nodig, maar er gelden wel regels om ervoor te zorgen dat de situatie veilig blijft en er geen overlast ontstaat voor de omgeving. Iedereen die tijdens de jaarwisseling gaat carbidschieten, moet zich aan de regels houden.

Politie en gemeente controleren

De gemeente en de politie zien er samen op toe dat de regels worden nageleefd en controleren rond de jaarwisseling op plekken waar met carbid wordt geschoten. Ook als inwoners een melding doen van overlast of gevaar gaan politie en gemeente erop af. Als geconstateerd wordt dat de organisatoren van een carbidschietfestijn en/of schutters zich niet aan de regels houden, worden ze hierop aangesproken, zodat de organisatoren/schutters de regels alsnog in acht kunnen nemen. Afhankelijk van de situatie en de geconstateerde overtreding, bepaalt de politie of verdere actie nodig is, zoals een proces verbaal voor de overtreding of een doorverwijzing naar bureau HALT.

Bestuursrechtelijke last onder dwangsom

Bij bovenmatige overlast voor de omgeving of als er gevaar dreigt voor mens en dier, treedt ook de gemeente Hardenberg op. Allereerst wordt een bestuursrechtelijke waarschuwing uitgedeeld. Als de situatie na deze waarschuwing niet beëindigd wordt, dan kan de gemeente een bestuursrechtelijke last onder dwangsom opleggen van € 1.500 die verbeurd wordt bij iedere constatering. Deze last onder dwangsom kan oplopen tot maximaal € 6.000. Het college van B&W heeft deze week met deze aanpak ingestemd.

“Prettige en veilige jaarwisseling”

Burgemeester Peter Snijders: “We zien dat carbidschieten de laatste jaren steeds populairder wordt. De meeste inwoners vinden dat carbidschieten traditioneel bij oudejaarsdag hoort en dat alles wat er rondom georganiseerd wordt voor deze ene dag moet kunnen. Ook wij willen deze traditie behouden, zolang de veiligheid voor mens en dier niet in het geding is en er geen bovenmatige overlast voor de omgeving ontstaat. Daarom zijn er spelregels. Als iedereen zich daaraan houdt, is het voor de gemeente niet nodig om op te treden en zorgen we er samen voor dat jaarwisseling voor iedereen een gezellig en veilig feest is.”

Open Dag AZC 8 oktober 2016

Open Dag op zaterdag 8 oktober tussen 11.00 en 15.00 uur

Het COA en de gemeente Hardenberg kunnen zich voorstellen dat inwoners van Hardenberg willen zien hoe het azc Hardenberg er uitziet en meer willen weten over het reilen en zeilen op een azc. Daarom is er op 8 oktober 2016 een Open Dag.

Belangstellenden zijn tussen 11.00 en 15.00 uur welkom om een kijkje te nemen en te zien hoe de asielzoekers straks in het azc wonen. Daarbij wordt uitleg gegeven over wat er op zo’n centrum wordt gedaan. Tijdens de Open Dag worden in groepen rondleidingen gegeven. Er wonen op dat moment nog geen asielzoekers.

Het azc Hardenberg staat aan de Jachthuisweg 6d in Hardenberg. Vanwege de beperkte parkeergelegenheid is het advies zoveel mogelijk op de fiets of met openbaar vervoer te komen.

Najaarsmarkt 5 november 2016

De Schoutenhof organiseert op zaterdag 5 november a.s.

van 10.00 uur tot 12.30 uur in de Schout een gezellige

NAJAARSMARKT!

(tbv. DUO fiets SXB)

met o.a. de volgende kramen;

* Breiclub van de Schoutenhof

* Poffertjes kraam

* Erwtensoep verkoop

* Verloting met prachtige prijzen (o.a. etentje voor twee)

Wilt u een plekje op de markt of informatie neem dan contact op vóór 28 oktober met infodeschout@sxb.nl of bel naar Marry Seinen 745087/06-83063496

Enquete omgekeerd inzamelen huishoudelijk afval

De gemeente Hardenberg wil een volgende stap zetten in het ‘omgekeerd inzamelen’ van huishoudelijk afval, zodat nog meer afval gescheiden ingezameld wordt en er nog maar weinig restafval overblijft.

De gemeente wil de volgende fase van omgekeerd inzamelen in samenspraak met inwoners vormgeven. Daarom hebben er in de afgelopen maanden op meerdere momenten met vertegenwoordigers van diverse plaatselijk belangen van gedachten gewisseld over de mogelijkheden voor inzameling van huishoudelijk afval. Zo is er een informatiebijeenkomst gehouden en een excursie naar afvalverwerker ROVA georganiseerd. De volgende stap is dat de gemeente de inwoners middels een enquête vragen hoe zij op dit moment omgaan met het scheiden van afval en wat hun wensen op dit gebied zijn.

De enquête is vanaf 6 september 2016 beschikbaar via www.hardenberg.nl/onderzoek.  Onder alle deelnemers aan de enquête worden een paar multifunctionele afvalemmers verloot. Invullen kan tot 5 oktober.

Algemene Ledenvergadering jl.

De Ledenvergadering van 25 april jl. is alweer achter de rug. De opkomst was enorm. Wij willen alle wijkbewoners bedanken voor de komst en het meedenken en praten over de wijk.

Ook willen we onze sprekers Eberlien Scholing en Eric Poelenije bedanken voor hun bijdrage en uiteraard Marrie Seinen van De Schoutenhof voor het beschikbaar stellen van de zaal.

foto2 foto3

IMG_20160425_200249

Algemene Ledenvergadering 25 april 2016

file-page1

Iedereen is welkom op onze algemene ledenvergadering op maandag 25 april a.s.

De vergadering begint om 20.00 uur. We hebben interessante sprekers uitgenodigd!

Onderwerpen die besproken worden:

AZC Heemserpoort: voorzitter klankbordgroep

N34: Provincie Overijssel

Uitbreiding Marslanden II

Geef je op via wijkverenigingmarslanden@gmail.com.

Locatie: De Schoutenhof