Inzameling oud papier

In 2021 wordt elke tweede maandag van de maand vanaf 18:00 uur het oud papier opgehaald in de Marslanden. Dit wordt verzorgd door OPA Marslanden.