Doelstellingen

Wij zetten ons in voor de inwoners in de wijk Marslanden. De vereniging telt op het moment ruim 240 leden. Aangezien er meer dan 1000 huishoudens wordt geteld in onze wijk, hopen wij op meer leden!

Onze doelstellingen zijn:

  • Het welzijn bevorderen in en om onze wijk;
  • Het verbeteren van de leefklimaat;
  • Het kritisch volgen van gemeentelijke beslissingen.

Als Plaatselijk Belang hebben we regelmatig contact met het gemeentebestuur en omliggende plaatselijke belangen. Onze insteek is om de belangen van de wijkbewoners en de wijk zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen van de verantwoordelijke instanties en personen.

Wij proberen activiteiten te organiseren, al dan niet samen met andere verenigingen en bedrijven.

Er is een ook een aparte werkgroep die de uitbreiding van Marslanden II in de gaten houdt, eveneens een werkgroep Verkeersveiligheid.

We houden u graag op de hoogte van lopende zaken/activiteiten. Via deze website kunt u onze inspanningen volgen.