Wat doen wij?

Wij bespreken elke 6-8 weken het reilen en zeilen in onze wijk. In dit overleg passeren in ieder geval een aantal punten die hieronder staan opgesomd. Daarnaast behandelen we ingekomen stukken en gebeurtenissen die in de wijk zijn voorgevallen.

• Verkeer en veiligheid bespreken, dit doen wij met alle betrokken partijen. Denk bijvoorbeeld aan de gemeente, maar ook aan de gebruikers van de matrix.

• Participatie in het AZC omwonenden overleg, om zo een goed beeld te krijgen en houden van ontwikkelingen rondom het AZC.

• Overleg met gemeente, die ons goed in beeld houdt over met name de (toekomstige) bouwplannen in onze mooie wijk.

• Beheer van AED’s, het up-to-date houden van de beschikbare AED’s in de wijk. Maar ook het aanbieden van cursussen voor het gebruik hiervan.

• Organiseren en faciliteren van wijkactiviteiten.

• Aanspreekpunt voor inwoners Marslanden.

• Overleg met scholen.

Als Plaatselijk Belang zijn we veelal op de hoogte van ontwikkelingen in de wijk die eraan komen of reeds in uitvoering zijn. Daarnaast willen we ook graag op de hoogte zijn van zaken die spelen bij ons als Marslanders om zo ons welzijn naar een hoger plan te tillen.